Takto sa búrala stará ...

ešte stojí bez zadku 1 ešte stojí 2 ešre stojí 3 ešte stojí 4 už sa strecha rozoberá 1
už sa strecha rozoberá 2 už sa strecha rozoberá 3 už je skoro rozobratá  1 už je skoro rozobratá 2 už je skoro rozobratá 3
už je bez strechy 1 už je bez strechy 2 rozoberá sa ďalej 1 rozoberá sa ďalej 2 už je bez vchodu
už je bez všetkého 1 už je bez všetkého 2 zostala len pivnica 1 príprava proviantu 1 zostala len pivnica 2
zostala len pivnica 3 príprava proviantu 2 zostala len pivnica 4 príprava proviantu 3 už neni...

... a takto sa stavala nová